Difuzare

Pe lângă bibliotecile universitare naționale și internaționale cu care Editura MediaMusica a realizat parteneriate, publicațiile acesteia sunt listate în baze de date internaționale și naționale (ca, de exemplu KVK și WorldCat).

De asemenea cărțile acestei edituri se pot achiziționa on-line pe site-ul acesteia care are și funcționalitatea unui magazin virtual.

Alte puncte de distribuție a produselor acestei edituri sunt:

Deasemenea, distribuitorul on-line internațional Kubon & Sagner, oferă o serie de titluri ale Editurii MediaMusica pe site-ul acestuia (aici)

Editura MediaMusica © 2023