Descriere procedură Peer Review

Evaluarea științifică se realizează în cadrul editurii MediaMusica de către evaluatori, care sunt aleși aleator din baza de date a editurii. MediaMusica agrează două tipuri de evaluare științifică:

- blind peer review – reprezintă procesul de evaluare în care recenzorul cunoaște identitatea autorului, dar autorul nu cunoaște identitatea recenzorului. Acest proces este adecvat atunci când este necesară o echipă de recenzori din medii științifice sau academice variate, în special în cazul în care este supusă spre evaluare un material cu caracter interdisciplinar.

- double blind peer reviewreprezintă procesul de evaluare în care recenzorul nu cunoaște identitatea autorului, iar identitatea recenzorului nu va fi cunoscută de către autor, după încheierea evaluării.

Recenzorii finalizează evaluarea cu cel puțin unul din următoarele moduri:

- acceptare spre publicare;

- acceptare cu modificări (minore sau majore);

- retrimitere pentru evaluare după rescriere;

- respingere.

În urma evaluării, referenții comunică redacției decizia lor și, după caz, observațiile și exigențele care trebuie îndeplinite ca și condiție de publicare. Autorul are obligația de a ține cont de aceste recomandări și să returneze materialul cu corecturile de rigoare. În cazul în care se cere rescrierea materialului, editorul trimite din nou textul  evaluatorilor, care vor realiza o nouă recenzie.

În cazul în care cei doi referenzi au evaluări diferite, lucrarea se va trimite unui al treilea evaluator care va lua decizia finală.

În cazul în care evaluatorii recomandă modificări sau rescriere, editura va trimite autorului recomandările acestora și va cere autorului să realizeze schimbările recomandate.

Standardele minime acceptate de către editura MediaMusica – în urma evaluării recenzorii acordă puntaje, iar rezultatul final trebuie să se încadreze după cum urmează:

- 75-100 p. – acceptare spre publicare;

- 50-75 p. – acceptare cu modificări (minore sau majore);

- 25-50 p. – retrimitere pentru evaluare după rescriere;

- 0-25 p. – respingere.

 

Criteriile de evaluare agreate de către editura MediaMusica sunt următoarele:

- Modul de reflectare a conţinutului prin formularea titlului:

- Originalitatea și gradul de noutate al subiectului abordat

- Gradul de relevanţă ştiinţifică/aplicativă

- Valoarea perspectivelor și a interpretărilor personale

- Organizarea textului

- Valoarea metodologiei abordate

- Corectitudinea redactării ştiinţifice

- Calitatea elementelor ilustrative, a tabelelor, a exemplelor

- Calitatea redactării, a limbajului, a exprimării

- Calitatea surselor bibliografice

 

Fiecare categorie va fi punctată de către evaluator cu puncte de la 1 la 10, recenzorul prezentând doar evaluarea finală (nu și punctajul intermediar). De asemenea, în finalul fișei de evaluare, recenzorul prezintă opinia personală asupra lucrării, cu comentarii și sugestii de îmbunătățire a materialul scris.

 

Editura MediaMusica © 2021