Descriere procedură Peer Review

 

Toate lucrările propuse pentru editare vor fi supuse unui proces de evaluare ştiinţifică de tip peer review.

Procesul de evaluare ştiinţifică de tip peer review decurge după cum urmează:

 1. Lucrarea va fi preluată de la autor de către redactorul şef al Editurii MediaMusica în format electronic şi în două exemplare imprimate.
 2. Redactorul şef  va înştiinţa Consiliul ştiinţific al editurii MediaMusica, referitor la propunerea pentru editare a lucrării în cauză, iar acesta va desemna doi referenţi dintre referenţii ştiinţifici ai editurii.
 3. Redactorul şef o va trimite prin e-mail sau o va înmâna în format fizic referenţilor desemnaţi , aceştia întocmind referate de evaluare, pe formularele de recenzare specifice, puse la dispoziţie pe site-ul editurii.
 4. Cei doi referenţi desemnaţi vor evalua lucrarea individual, fără a şti cine mai este implicat în procesul de evaluare.
 5. Cei doi referenţi vor trimite pe adresa de e-mail a editurii câte un referat prin care fac aprecieri cu privire la valoarea ştiinţifică a lucrării, iar în cazul în care e nevoie, vor formula recomandări.
 6. Redactorul va prelua cele două referate şi, dacă ele sunt favorabile, va contacta autorul, îi va transmite eventualele recomandări, urmând un proces de consultare între autor, redactor şi, eventual, referenţii care au formulat recomandările.
 7. În această etapă autorul poate afla care sunt referenţii cărora le-a fost trimisă lucrarea spre evaluare.
 8. În cazul în care ambele referate sunt nefavorabile, lucrarea va fi respinsă, ea nefiind publicată la Editura MediaMusica.
 9. În cazul în care unul dintre referate este favorabil şi unul este cu totul nefavorabil, se apelează la un al treilea referent.
 1. În final, lucrarea poate fi: acceptatăacceptată cu revizuire sau respinsă.
  În cazul lucrării acceptată cu revizuire, în urma revizuirii acesteia de către autor, lucrarea va fi supusă din nou unui proces de recenzare pe baza formularului de reevaluare aflat pe site-ul editurii MediaMusica (edituramediamusica.ro).
Editura MediaMusica © 2019