Politica de confidenţialitate

 

Editura MediaMusica respectă caracterul privat şi securitatea informaţiei furnizate de către utilizator. atunci când utilizează acest website, inclusiv a datelor cu caracter personal, scop în care aplică Politica de Confidenţialitate. Vizitarea acestui site de către utilizator se supune termenilor şi condiţiilor de utilizare şi Politicii de confidenţialitate, implică acceptul utilizatorului cu privire la acestea şi reprezintă întreaga înţelegere dintre părţi. Editura MediaMusica îşi rezervă dreptul de a schimba şi de a actualiza în orice moment conţinutul website-ului precum şi Politica de Confidenţialitate şi termenii şi condiţiile de utilizare, fără nici un fel de notificare prealabilă.
Editura MediaMusica certifică faptul că vă respectă drepturile conferite de Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, a Legii nr. 365/2002 privind comerţul electronic, precum şi a Ordonanţei nr. 130/2000 privind protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la distanţă cu modificările ulterioare. Definiţia termenilor şi drepturile dumneavoastră sunt cele precizate în cuprinsul acestor legi.
Editura MediaMusica prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, după caz: nume şi prenume, data naşterii, semnătură, telefon/fax, adresă, e-mail, profesie, cod numeric personal, seria şi numărul actului de identitate/paşaportului, prin mijloace automatizate/manuale, aceste date fiind destinate în principal:
 
creării de conturi de utilizator şi acordării de facilităţi ca urmare a înregistrării pe site-ul/site-urile oficiale ale societăţii;
efectuării de studii de piaţă şi de marketing;
comandarea şi livrarea de bunuri prin comerţ electronic pe site-ul editurii;
soluţionarea reclamaţiilor cu privire la bunurile livrate.
 
Furnizarea acestor date nu este obligatorie iar colectarea lor se face doar cu acordul utilizatorului, exprimat prin semnătură pe documentele tipărite (note de comandă, facturi, documente de expediţie, ect.) sau prin completarea formularelor şi chestionarelor existente în acest site (criptate automat, conform standardelor internaţionale în vigoare). Refuzul utilizatorului de a furniza aceste date poate determina, după caz, imposibilitatea de a fi oferite serviciile pentru care este necesară sau obligatorie prelucrarea datelor. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: persoanele vizate şi/sau reprezentanţii legali ai persoanelor vizate, autorităţilor competente, personalului propriu al editurii sau colaboratorilor externi implicaţi în executarea scopurilor declarate şi instruiţi în scopul asigurării protecţiei datelor.
Conform Legii nr. 677/2001, utilizatorul beneficiază de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de opoziţie şi de a cere ştergerea datelor şi dreptul de a se adresa liber justiţiei cu privire la încălcarea drepturilor prevăzute de legislaţia în domeniu. Pentru exercitarea acestor drepturi, utilizatorul se poate adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, personal sau prin poştă la sediul Editurii MediaMusica, str. I.C. Brătianu, nr. 25, 400079, Cluj-Napoca, prin fax la nr. 0264 598 958 sau prin e-mail la adresa mediamusica@amgd.ro. 
 
Editura MediaMusica © 2023