Condiţii de utilizare

PENTRU UTILIZAREA ACESTUI SITE ESTE NECESAR SĂ CITIŢI ŞI SĂ ACCEPTAŢI TERMENII ŞI CONDIŢIILE DE MAI JOS. UTILIZAREA ÎN CONTINUARE A ACESTUI SITE PRESUPUNE CĂ SUNTEŢI DE ACORD CU TERMENII ŞI CONDIŢIILE DE MAI JOS. 

 
DREPTURI DE AUTOR
Întregul conţinut al site-ului, este proprietatea Editurii MediaMusica şi, după caz, a altor persoane. Folosirea conţinutului fără acordul Editurii MediaMusica sau al proprietarilor de drept este interzisă şi se pedepseşte conform legilor în vigoare.
UTILIZAREA INFORMATIILOR PERSONALE
Informaţiile despre persoana dvs. pot fi folosite de Editura MediaMusica doar în scopul comercializării produselor oferite pentru:
procesarea comenzilor sau cererilor
oferte de produse
facturare
soluţionarea cererilor, întrebărilor sau reclamaţiilor
realizarea unor studii de marketing ale produselor  Editurii MediaMusica
contactarea privind produsele oferite de Editura MediaMusica 
 
LIMITAREA RESPONSABILITĂŢII
Editura MediaMusica şi furnizorii/partenerii săi nu pot fi traşi la răspundere pentru niciun fel de daune, indiferent de natura acestora, ca rezultat al utilizării site-ului şi a serviciilor oferite prin intermediul acestuia, sau ca urmare a imposibilităţii utilizării acestora. Editura MediaMusica nu garantează că funcţionarea site-ului va fi neîntreruptă şi lipsită de erori. Editura MediaMusica nu garantează că utilizarea site-lui este lipsita de riscuri, că informaţiile furnizate prin intermediul site-ului sunt corecte şi la zi.
UTILIZAREA SITE-ULUI
În timpul utilizării site-ului şi a serviciilor sale, utilizatorul se angajează, să respectate legile în vigoare şi să nu desfăşoare activităţi de tip cracking, hacking sau altele similare, care pun în pericol buna funcţionare a site-ului, a serverului, securitatea informaţiilor etc.; utilizatorul se angajează să nu modifice, copiaţi, distribuie, produse derivate sau orice fel de informaţii sau servicii obţinute prin intermediul site-ului; utilizatorul se angajează să suporte orice costuri adiţionale legate de utilizarea site-ului – cum ar fi cele solicitate de furnizorii de servicii de comunicaţie – sau pierderi financiare rezultate prin folosirea neautorizată a contului utilizat pentru tranzacţii sau achiziţii prin acest site.
MODIFICĂRI
Editura MediaMusica îşi rezervă dreptul de a modifica oricând termenii şi condiţiile de faţă, fără vreo notificare prealabilă care vor avea efect imediat, utilizarea site-ului după efectuarea oricăror modificări ducând la acceptarea implicită a acestora de către uilizator.
Editura MediaMusica © 2023