Arhiva

2020


Emanuela-Fabiola Prip, Valentin Timaru: Creația Muzicală

Lucian Ghișa, Exerciții de dezvoltare a auzului muzical ISMN general

Macoviciuc Valentin, Tehnici extensive și mijloace de expresie inovative în creația românească pentru clarinet solo din secolul al XX-lea

Macoviciuc Valentin, Analize stilistico-interpretative din creația românească pentru clarinet solo a secolului al XX-lea

Constantin Rîpă, Superior music theory. Rythm

Dana Sorina Chifu, Compozitori Bănățeni-Catalogul Creației de Lied

Marian Pop, Incursiune în lumea pronunției scenice

Marian Pop, Analize fonetico-semantice

Cornel Țăranu, Aspecte stilistice în muzica secolului XX

Cristina Șuteu, In honorem Cornel Țăranu

Cornel Țăranu, Simfonia Brevis- partitura generală

2019


Bianca Țiplea Temeș, William Kinderman, Folk Music as a Fermenting Agent for Composition, Past and Present

trad. din lb. italiană de Adela-Françoise Bihari, Don Giovanni: libret / W.A. Mozart & L. da Ponte

Nelida Nedelcuț , Interpretative elements auxiliary to musical notation

Teofil Tanco, Teofil Tanco, Lucrări muzicale

Cesa-Goje Mihaela-Marilena, Rolul numitorului comun în configurarea actului interpretativ

Adrian Cioban , Creația muzicală pentru oboi a secolului XX. Aspecte tehnice și interpretative

Trad. din limba italiană de Adela-Françoise Bihari, Giuseppe Verdi, Macbeth libret Francesco Maria Piave

Mira Natalia Gavriş, Dan Voiculescu – Polifonia unei personalităţi

Sigismund Toduță, Inedite conferințe-interviuri

Nelida Nedelcuţ, Andrieș Elena Adriana, Repere orientative în elaborarea proiectelor de cercetare instituţională

Csiky Boldizsár-Tamás, Ioana Csiky, Erich Bergel. Cronologia concertelor din perioada 1990-1997

Ediție îngrijită de Cristina Șuteu, PhiloMusica, Lucrările Simpozionului Tinerilor cercetători Romeo Ghircoiașiu

Hans Peter Türk, Contradominanta în creația lui Wolfgang Amadeus Mozart

Ciprian Mizgan Danci, Colinda baladă din folclor spre creația corală

Gabriel Banciu, Ecaterina Banciu, Redactarea, tehnoredactarea și prezentarea textelor științifice/editing, desktop publishing and presentation of scientific texts

Ediție îngrijită de Cristina Șuteu, Ars Musicalis, Lucrările Simpozionului Tinerilor cercetători Romeo Ghircoiașiu

Diana Elena Sârb, Perspectives on the Importance of Music in regard to the Development of Human Personality

Constantin Rîpă, Higher Music Theory 20th Century Musiv vol II

Codruţa Ghenceanu, - Acompaniamentul Pianistic- Ipostaze Expresive

Codruţa Ghenceanu, Introspecțiuni Interpretative

2018


Horváth Edit, Pianul în creaţia lui Joseph Haydn

Liviu Deac, Cvintetul de alamă în muzica secolului XX

Liviu Deac, Jan Koetsier - Aspecte interpretative ale cvintetului de alămuri

Adela-Françoise Bîrlogeanu, Puritanii – libret traducere din limba italiană de Adela-Françoise Bihari

Cristian Sandu, Stilemele verismului în evoluția operei moderne

Matei Pop, Secțiunea dezvoltării din cadrul formei de sonată- cu referire la creaţia simfonică a clasicilor vienezi

Diana Elena Sarb, Abordări praxiologice în didactica muzicală: Învățarea limbii engleze

Marius Budoiu , Drumul de la partitură la spectacol

Adela-Françoise Bîrlogeanu, Orfeu: libret/Claudio Monteverdi.

Amalia Szűcs Blănaru, György Ligeti. O privire în universul sonor sau matematici pe claviatură

Mihai Popean, The stillness of the silent sound

Mihai Popean, Armonia tonal-funcțională. Principii fundamentale. Suport de curs

Mihai Popean, Analize muzicale secolul XX. Principii fundamentale. Suport de curs

Mihai Popean, 20th-century music analysis. case studies

Iulia Cibisescu-Duran, Scrieri despre muzica românească

Mihai Popean, Citire de partituri. Principii fundamentale. Suport de curs

Mihaela Spiridon, Douăzeci de ani de învățământ superior muzical la Piatra Neamț

Ștefan Angi, Divertismente. Eseuri

Andrei Constantin, Capoianu, Dumitru Concert pentru chitară şi orchestră: reducţie pentru chitară şi pian 

Luis Angel Sánchez Avila, Chitara de la tehnică la interpretare, experiențe și specific latino-american

Ileana Szenik, Ioan Bocșa, Colinda în Transilvania, Catalog tipologic muzical, Traditional carol in Transylvania-Musical typological catalogue vol. 1

Ileana Szenik, Ioan Bocșa, Colinda în Transilvania, Catalog tipologic muzical, Traditional carol in Transylvania-Musical typological catalogue vol. 2

2017


Banciu Ecaterina Banciu Gabriel, Music rhetoric

Banciu Ecaterina, Musical literature of the 20 th century

Nelida Nedelcuț, Higher music theory: 20th century music volumul 1

Constantin Rîpă, Higher music theory: 20th century music, semiography vol. 2

Oana Mihaela Bălan , Inter-human resource management in art

Răzvan Metea, after arranging concepts complete by dick grove, Electroacustic vocal-instruments arrangements

Ciprian Gabriel Pop, ICT in music teaching design

Bianca Tiplea Temes, Seeing sound, hearing images

Nicholas Cook, Vademecum de duet clasic

Rareș Arcadie Câmpean, Relaţia solist-acompaniator - probleme ale sincronizărilor interparteneriale debutante

Marius-Alexandru Popescu, Strategii scenice ale acompaniatorului

Marius-Alexandru Popescu, Estetica interpretării creației camerale a lui Johannes Brahms, în oglinda sonatelor - duo pentru pian și violoncel

Cristina Helena Mureșan, Flautino. Metodă de flaut partitura Generală +Anexă

Autor colectiv, Interferențe stilistice în creația contemporană proprie

Răzvan Metea, Funcţia expresivă a coloraturii vocale

Ramona Eremia , Soprana de coloratura in trei ipostaze stilistice: Lucia di Lammermour, Rossina, Lully

Ramona Eremia, Mirajul timbral al lied-ului contemporan

Gabriela Pepelea, Lumina multicoloră a lied-ului francez în epoca impresionismului

Gabriela Pepelea, Muzica – dimensiune determinantă în procesul de învățare

2016


Iacob Mureșianu – Miniaturi pentru voce şi pian ediție îngrijită de Cornelia Cuteanu ,

Maria Sorina Georgescu, Paul Hindemith - structură şi interpretare în sonatele pentru instrumente de suflat

Ciprian Pop, Eu.3D

Csiky Boldizsár-Tamás, Erich Bergel. Cronologia concertelor din perioada exilului (1972-1990)

Maria Marina Simionescu, Sisteme tonale în creația corală a compozitorilor clujeni în secolele XIX – XX

Dorin Mircea Simionescu, Simfonia brahmsiană

Dorin Mircea Simionescu, Schumann Brahms

Maria Marina Simionescu, Sisteme tonale şi metatonale în creația compozitorilor clujeni contemporani

Șerban Marcu, Autoportret zoom in

Adrian Borza, MAX programming guide

C.tin Rîpă, Carmen Plaian, Domin Adam, Culegere de melodii pentru uzul studenţilor de muzică religioasă ortodoxă din toate universităţile de teologie

2015


Valentin Timaru, Vol. I Stilistică muzicală

Valentin Timaru, Vol. I Stilistică muzicală

Valentin Timaru, Vol II Stilistică muzicală vol. II tom A

Valentin Timaru, Vol. III Stilistică muzicală vol. II tom B

Oleg Garaz, Exerciţii de muzicologie

Felician Rosca, Studii de imnologie vol. V

Ciprian Para, Concepţia interpretativă în demersul dirijoral

Ciprian Para, Relaţia dirijorului cu ansamblul muzical. Îndreptar pentru tineri dirijori

Arad, Alin Văcean, Simpozion: Creaţia contemporană – tendinţe şi orientări stilistice / Filarmonica de Stat Arad ; coordonator: dr. Alin Văcean

Carmen Gurban, Aida – G. Verdi. Stări afective complexe

Carmen Gurban, Mimi-Boema-Puccini, Prototip al eroinei tragice veriste

Constantina Boghici, Elemente de organologie, polifonie şi armonie populară românească

Codruţa Ghenceanu, Acompaniamentul Pianistic- Ipostaze Expresive

Codruţa Ghenceanu, Introspecţiuni Interpretative

Cristian-Antoniu, Bence-Muk***, Aspecte actuale ale operei şi oratoriului în creația proprie - particularități analitice

Mihaela Buhaiciuc, W.A.Mozart Exsultate, jubilateMotet KV 165

Colecţie îngrijită şi comentată de Marius Budoiu, Giacomo Puccini

ediţie îngrijită de Cornelia Cuteanu , Miniaturi pentru voce şi pian

Georg Ruzitska (1789-1869), editie îngrijită de Istvan Potyo,

Iacob Mureşianu – Miniaturi pentru voce şi pian

Georg Ruzitska, Opere complete pentru orgă

Siegfried Mauser, Sonatele pentru pian de 21Beethoven. Ghid muzical

Diana Dava Barb, Ludus Musicus. Muzică de pian de Ede Terényi

2014


Beke Istvan Ferenc, Chitara modernă şi contemporană construcţie, organologie, sonoritate, tehnică

Beke Istvan Ferenc, Paradigme ale creaţiei contemporane universale pentru chitară

Angi Stefan, Site de in. Scrieri despre muzică.

, Constantin Silvestri. Compozitor si interpret

Colectiv AMGD, Tandem. Piese pentru duo pianistic

Vera Negreanu, Genuri muzicale neocazionale cu formă liberă prezente în folclorul dâmboviţean, ediţia a II-a

Boghici Constantina, Chaconne for guitar solo- autor Adrian Borza, ediţie îngrijită de Beke István Ferenc

ediţie îngrijită de Beke István Ferenc, Concerto RV 93 autor Antonio Vivaldi ediţie îngrijită şi refăcută de Beke István Ferenc

ediţie îngrijită şi refăcută de Beke István Ferenc, Sistem de educaţie auditivă/Ear training system

N. Nedelcuţ, C. Ripă, Ioan Pop, L. Ghişa O.Bălan,

 

2013


Ciprian Gabriel Pop, Ludus Cvintetix

Răzvan Metea, Umbra răstimpului

Serban Marcu, 5 Bagatele pentru clarinet şi cvartet de coarde

Bence Muk Cristian, 21.12.2012

***, Concursul Naţional de Analiză Muzicală Contemporană ediţia a II-a, 2012

Mihaela Bohaiciuc, The art of singing. The science of emotions

Gabriel Posdărescu, Creaţia muzicală românească pentru trompetă

Marius Suărăşan, Întâlnire cu Ede Terenyi

Loredana Muntean, Muzica în şcoala de azi

Loredana Muntean, Noi tehnologii în educaţia muzicală

***, Concursul Național de Analiză Muzicală Contemporană - Ediția a III-a - 2013

Cristian Bence-Muk, Momente memorabile din viața lui B. pentru bariton și ansamblu instrumental (partitură)

Șerban Marcu, Cinci madrigale pentru mezzosoprană, clarinet și pian pe versuri de Elena Maria Șorban (partitură)

Ciprian Gabriel Pop, Tablouri pentru mezzo-soprană, clarinet și pian (partitură)

Răzvan Metea, Esență incoruptibilă pentru mezzo-soprană, flaut, clarinet, pian și muzică electronică (partitură)

Ioan Bocşa, Muzică vocală tradiţională din Munţii Apuseni Bazinul Arieşului şi Văile Aiud, Geoagiu, Galda

2012


Constantin Rîpă, Tonal System vol. I*

Constantin Rîpă, Tonal System vol. II*

Melinda Beres, Cvintet de coarde în Mib major.

Prelucrarea Serenadei pentru opt suflători,  KV 375

Mircea Neamţ, Succinte ipostaze evolutive ale trombonului*

Valeriu Maior , Max Bruch,  Concertul pentru vioară în sol minor nr. 1 *

Ciprian Pop, Portret componistic

Carmen Plaian, Coursebook intonation exercises for solfège

Victoria Nicolae, Inserţii  psihologice în educaţia şi interpretarea violonistică

Ligia Toma Zoicaş, Epistemologia formării omului de artă în spiritul unei societăţi a cunoaşterii

Aurel Marc, Colaborarea compozitor-interpret în literatura muzicală de specialitate.

Oboiul în creaţia clujeană contemporană

Aurel Marc, Mozart şi oboiul. *

Ecaterina Banciu, Itinerarii muzicologice: Mozart,  Puccini,  Toduţă. Terényi

Constantin Rîpă, The Rhytm modern music*

Eduard Terenyi, Modern music harmony*

Herwig Reiter, Trei Lieduri

Vladimir Axionov , Studii muzicologice

Dora Cojocaru , Creaţia lui G. Ligeti în contextul stilistic al secolului XX

Adrian Pop , Opt bagatele pentru cvartet de coarde

Gyorgy Selmeczi , Hajnal – Stabat Mater in honorem

Tatiana Olteanu , Avatarurile mitului lui Orfeu în istoria muzicii*

Lucian Ghişa, Oratoriul românesc*

Vasile Jucan, Studii de orchestră

Daniel Goiţi, Tehnica modală,  cromatică şi repetitivă în limbajul pianistic skriabinian

Valentin Ivanof, Muzica-Ars memoriae: paradigme interpretative în pianistica de acompaniament : de la teoria memoriei la practica memoriei

Valentin Ivanof, Muzica - Ars memoriae : orchestral şi virtuozic în pianistica de acompaniament

Nelida Nedelcuţ Carmen Plaian, Solfegii în chei

*) în curs de publicare

 

2011


Lucia Cicoară Drăgan, Fum,  poeme

Ursula Philippi, Prelucrări de corale pentru orgă

Ursula Philippi, Trei piese de orgă

Aris-Cristian Petruş, Reuniunea corală Camerata Academica Porolissensis Zalău,  40 de ani de activitate neîntreruptă

Tudor Feraru, Lira lui Orfeu

Şerban Marcu, Orfeuridice,  balet pentru cor şi ansamblu cameral

Titus Besa Flueraş, Evoluţia tehnicii şi a interpretării violonistice în genul concertant

Titus Besa Flueraş, Aspecte tehnice şi interpretative în sonata pentru vioară

Şerban Marcu, 5 Studii pentru clarinet solo

Ciprian Gabriel Pop, Klarinetix pentru clarinet şi muzică electronică

Răzvan Metea, Schizo Folk pentur clarinet,  pian şi muzică electronică

Bence Muk Cristian, Golem pentru clarinet pian şi muzică electronică

***, Concursul Naţional de Analiză Muzicală Contemporană ediţia I,  2011

 

 

2010


Adriana Neculai, Parcurs analitic in tehnica pianistică

Daniel Goiţi, Leimotivul muzical în creaţia pianistică a lui Skriabin

Nicuşor Silaghi, Vioara în muzica tradiţională românească din Transilvania

Nicuşor Silaghi, Valorificarea artei interpretative a lăutarilor ardeleni în compoziţii clasice autohtone

Emima Stan , Evaluarea repertoriului de cântece al mişcării penticostale româneşti

Nicoleta Demian, Concepte tehnice în studiul dansului clasic

Elena Chircev, Sisteme de educaţie muzicală

Eduard Terenyi,  Gabriela Coca, Aranjamente corale

Claudia Bataragă,  Şerban Băcilă, Tehnică vocală

Ciprian Pop, Teoria instrumentelor

Ecaterina Banciu, Istoria muzicii

Gabriel Banciu, Estetică muzicală

Ileana Szenik, Folclor muzical

Ciprian Pop, Tehnologia muzicii electronice (Informatică muzicală)

Mircea Câmpean, Instrument popular

Ioan Bocşa,  Alin Stan, Cânt popular

Eduard Terenyi,  Gabriela Coca, Armonie

Eduard Terenyi,  Gabriela Coca, Contrapunct

Gabriel Banciu, Forme şi analize muzicale

Sanda Onutz, Psihologie

Sanda Onutz, Pedagogie

Melinda Beres , Cvintetul de coarde în ipostazele mozartiene

Ioan Oarcea, Cântarea corală

Constantin Rîpă, Fişe muzicale – deceniul meu de veac XXI

Carmen Plaian, Curs de exerciţii de  intonaţie pentru solfegiu

Lucia Cicoară Drăgan, Zâmbet

Lucian Ghişa , Poemul simfonic românesc

Constantin Rîpă, Liturghia de concert

 

2009


Vasile Herman, Analiză muzicală comparată

Constantin Tufan Stan, G.Kurtag. Reîntoarcerea la matricea spirituală

Delia Irimie Stoian , Obiceiuri de înmormântare din zona subcarpatică a Moldovei (Suceava,  Neamţ,  Bacău)

Delia Irimie Stoian, Repertoriul funebru din zona subcarpatică a Moldovei (Suceava,  Neamţ,  Bacău)

Szekely Silion Alexandru, Privire estetico-stilistică asupra pianisticii de acompaniament

Szekely Silion Alexandru, Reducţia partiturilor orchestrale ale concertelor pentru vioară. Paradigme stilistice

Adina Mureşan , Pianul în orchestra simfonică din secolul  XX

Vasile Herman, Formele muzicii vechi europene

Vasile Herman, Formele muzicii clasicilor vienezi

Vasile Herman, Coruri

Valentina Toma, Estetica avangardei muzicale ruse din prima jumătate a sec. XX

Ioan Bocşa, Muzică vocală tradiţională din Sălaj vol. I

Ioan Bocşa, Muzică vocală tradiţională din Sălaj vol. II

Ioan Goilă , Fascinaţia clarinetului vol. III Soledad Sonoro

 

2008


Lucia Cicoară Drăgan30 de ani de scenă

Ileana Szenik, Studii de muzicologie vol. I

Ileana Szenik, Studii de muzicologie vol.II

Ileana Szenik, Studii de muzicologie vol. III

Anastasia Buruian , Stilistica interpretării liedurilor lui Gh.Dima

Anastasia Buruian , Aspecte stilistice în creaţia de lied a lui Gh.Dima

Kállo Ildi, Estetica artei corale interpretative din Transilvania

Valentina Toma, Meandrele unei opere,  Lady Macbeth de Dm. Şostakovici

Kirkoska Iuliana, Mesajul valoric al dramaturgiei verdiene în câmpul dramatic al esteticului vol. I

Aurel Marc, Excelenţa oboiului în creaţia marilor maeştri. Sigismund Toduţă – creaţia pentru oboi

Kirkoska Iuliana, Ipostazele belcanto-ului în lumina creaţiei verdiene vol. II

Kirkoska Iuliana, Trãsãturile stilistico-estetice ale creaţiei lui Verdi în lumina unor roluri feminine paradigmatice I. vol. III

Kirkoska Iuliana, Trãsãturile stilistico-estetice ale creaţiei lui Verdi în lumina unor roluri feminine paradigmatice II. Vol. IV

Kàllo Ildi, Dirijori ardeleni. L. Surlaşiu,  Nagy Istvan,  Dorin Pop

Gabriel Bulancea, Gândirea creatoare şi estetică a lui Claude Debussy

 

2007


Tudor Jarda, Simfonia a III-a

Tudor Jarda, 21 de lieduri pentru voce şi pian pe versuri de L. Blaga

Lucia Drăgan Cicoară, Izvorul gândului

Lelia Albu , Cântarea rugaciune

Gorea Luminiţa, Rolul flautului

Fufezescu Lucian, Balada florilor

Sâmpetrean Mircea, Ipostaze scenice ale rolurilor de bas şi bariton din operele mozartiene

Elena Şorban, Muzică şi paleografie gregoriană

Constantin Rîpă-Nelida Nedelcuţ, Solfegii pentru toţi vol.I

Constantin Rîpă-Nelida Nedelcuţ, Solfegii pentru toţi vol. II

Marius Budoiu, Respiraţia  între mit şi adevăr

Peter Habala, Scrima scenică în spectacolele de operă şi balet

Ioan Goilă, Fascinaţia clarinetului vol. I

Ioan Goilă, Fascinaţia clarinetului vol. II

Nelida Nedelcuţ – Andrieş Elena Adriana, Repere orientative în elaborarea proiectelor de cercetare instituţionale

C.Rîpă-I.Oarcea-M. Sabin Rus, Administraţie artistică în stil antreprenorial

Ina Hudea, Marketing cultural şi promovare în mass-media

Eduard Terenyi – Gabriela Coca , Gândirea dualistă

Gabriel Banciu – Cristian MIhăescu, Management educaţional şi IT

Eduard Terenyi – Ina Hudea , Shakespeare musical. teatru.gest.imagine.

Vasile Herman, Tradiţie şi inovaţie în muzica românească tradiţională

Mircea Sâmpetrean , Cunoaşterea vocii umane şi persuasiunea jocului scenic

Constantin Rîpă, Curs de dictat tonal-funcţional melodic şi ritmic

Lucia Cicoară Drăgan, 30 de ani de scenă

Ghisa Lucian,  Olteanu Tatiana,  Oana Andreica,  Fodor Attila, Carte de muzicologie

 

2006


Alexandru Marc, Tehnica de suflat. Principii şi aspecte tehnice,  rod al activităţii didactice şi interpretative

Alexandru Marc, Cornul de pe câmpul de vânătoare în sala de concerte

Andrei Constantin, Chitara. Tradiţie şi inovaţie

Bence-Muk, Carte de muzicologie

Bence-Muk, Balet – Corbii şi bufniţele

Bence-Muk – Marcu Şerban, Balet - Arahneea

Bence-Muk – Metea Răzvan, Balet - Strigoiul

Bence-Muk-Ciprian Pop, Balet – Capra cu trei iezi

Cipriana Gavrişiu , Similaritatea interpretării textului muzical în cadrul dou-ului vioară-pian

Cipriana Gavrişiu, Realizarea optimă a gestului interpretativ în dou-ul vioară-pian

Cuteanu Cornelia, Stil şi expresivitate poetică în pianistica liedurilor lui F. Poullenc

Cuteanu Cornelia, De la vocal la instrumental în acompaniamnetul pianistic al lied-ului

Csilky Boldizsar Tamas, Stileme ale creaţiei pianistice la Al. Skriabin

Ecaterina Banciu, Arhetipuri estetice ale relaţiei ethos-affectus în istoria muzicii

Elena Andrieş Moldovan  , Puccini – Adevărul unei vocaţii

Fuchs Francisc, Opera contemporană şi pianul acompaniator

Fuchs Francisc, Acompaniamentul de pian – gen creativ-interpretativ

Gabriel Banciu , Muzicologice

Gabriel Banciu, Semnificaţia estetică a programatismului muzical

Gabriel Banciu, Introducere în estetica retoricii muzicale

Gabriel Banciu, Gen,  Opus,  Formă

Gavriş Mihaela, Realizarea optimă a gestului interpretativ în duo-ul vioară-pian

Gavrişiu Cipriana, Similaritatea interpretării textului musical în cadrul dou-ului vioară-pian

Ghilea Ligia, Acompaniamentul pianistic al vocii umane. Studii comparate.

Groza Cornel, Tandemul dirijor-cor sau Năzuinţa spre performanţă

Groza Cornel, Ansamblul vocal-simfonic. Repere

Ina Hudea, Gânduri simple

Jucan Vasile, Îndreptar privind modalităţile de execuţie ale efectelor sonore din violoncelistica modernă şi contemporană (muzica de cameră)

Lucia Cicoară Drăgan, Iconie

Gorea Luminiţa, Rolul solistic al flautului în creaţia compozitorilor clujeni din a II-a jumătate a secolului al XX-lea

Mircea Neamţ Gilovan , Principii tehnico-interpretative la alămuri

Mircea Nemţ Gilovan , Lucrări pentru trombon din repertoriul contemporan

Rusu Ana, Tehnica şi virtuozitatea solistică/condiţii necesare interpretării vocale

Rusu Ana, Culoare şi expresivitate în creaţia vocală a secolului XX

Vera Negreanu, Literatura pentru 2 piane şi pian la 4 mâini

Vera Negreanu, Universul literaturii pentru 2 piane

 

2004


Nelida Nedelcuţ, Paradigme ale vocalităţii în muzica românească contemporană

Fundaţia “Sigismund Toduţă”, Studii toduţiene

Ligia Ghilea, Periplu în universul liedului

Dorina Mangra, Principii de bază ale interpretării istorice baroce la instrumentele cu coarde

Ionică Pop, Cuvinte pentru prieteni

Valeriu Maior, Sonata pentru vioară solo de la începuturi până în prima jumătate a secolului XX

Fundaţia “Sigismund Toduţă”, Sonata pentru violoncel solo de S.Toduţă

Fundaţia “Sigismund Toduţă”, Sonata pentru violoncel şi pian de V.Herman

Corneliu Bogariu, Convorbiri privind colindatul şi alte practici folclorice de iarnă

Dorina Mangra, Vioara barocă – interpretarea istorică în actualitate

Adrian Pop, Recviemul românesc

 

2003


Lucian Nireşteanu, Structurarea paradigmelor solfegistice si de dicteu muzical in procesul de creaţie didactică şi aplicare metodică

Ioan Goilă, Manualul clarinetistului

Totoian Ioan Nicolae, Curs modular de pedagogie

Constantin Rîpă,  Nelida Nedelcuţ, Culegere de melodi pentru solfegiere

Bogariu Corneliu, Printre lini,  printre mălini

Constantin Rîpă,  Nelida Nedelcuţ, Teste de dicteu si teoria muzicii

Tudor Jarda, Armonia modală

Ioan Bocşa, Colinde româneşti

Ninuca Oşanu Pop, Elemente specifice ale scriiturii pianistice enesciene

 

2002


Hilda Iacob, Aspecte stilistice în creaţia vocală,  corală şi vocal-simfonică a lui Sigismund Toduţă

Bogariu Corneliu, Colinde din judeţul Hunedoara

Nelida Nedelcuţ, Semiografia pianistică în creaţia românească a secolului XX

 

2001


Sigismund Toduţă, Concert pentru Oboi,  Corn englez,  Oboe d'amore şi Orchestră de coarde

Voichiţa Tiniş, Descifrarea pianistică

Cibişescu Iulia Duran, Cvartet de coarde nr.3

Cibişescu Iulia Duran, Structuri polimorfe in postmodernismul muzical romanesc

Eduard Terènyi, Armonia muzicii moderne

Georgia Grazziela, Mari personalităţi ale muzicii româneşti din sec. al XX-lea

Constantin Rîpă, Teoria Superioară a Muzicii,  vol. II- Ritmul

 

1999-2000

Sigismund Toduţă, Lucrări pianistice vol. I-II

AMGD, Arta vocală în toate ipostazele

Maria Jidav, ABC pentru pian

Ioan Bocşa, 1484 de colinde

Bianca Ţiplea Temeş, Antifonia in extenso

Dora Cojocaru, Creaţia lui G. Ligeti în contextul stilistic al secolului XX

Iosif Viemann, Istoria jazzului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Editura MediaMusica © 2023