Muzicologie

 

 1. Andrieş Moldovan Elena, Puccini – Adevărul unei vocaţii
 2. Banciu Ecaterina,Arhetipuri estetice ale relaţiei ethos-affectus în istoria muzicii
 3. Banciu Gabriel, Gen, Opus, Formă
 4. Banciu Gabriel, Introducere în estetica retoricii muzicale
 5. Banciu Gabriel, Muzicologice
 6. Banciu Gabriel, Semnificaţia estetică a programatismului muzical
 7. Beres Melinda, Cvintetul de coarde în ipostazele mozartiene
 8. Besa Flueraş Titus, Aspecte tehnice şi interpretative în sonata pentru vioară
 9. Besa Flueraş Titus, Evoluţia tehnicii şi a interpretării violonistice în genul concertant
 10. Budoiu Marius, Respiraţia  între mit şi adevăr
 11. Bulancea Gabriel, Gândirea creatoare şi estetică a lui Claude Debussy
 12. Buruian Anastasia, Aspecte stilistice în creaţia de lied a lui Gh.Dima
 13. Buruian Anastasia, Stilistica interpretării liedurilor lui Gh.Dima
 14. Cibişescu Iulia Duran, Structuri polimorfe in postmodernismul muzical românesc
 15. Constantin Andrei, Chitara. Tradiţie şi inovaţie
 16. Constantin Andrei, Lăuta . Destinul unui instrument
 17. Cuteanu Cornelia, De la vocal la instrumental în acompaniamnetul pianistic al lied-ului
 18. Cuteanu Cornelia, Stil şi expresivitate poetică în pianistica liedurilor lui F. Poullenc
 19. Demian Nicoleta, Concepte tehnice în studiul dansului clasic
 20. Fuchs Francisc, Acompaniamentul de pian – gen creativ-interpretativ
 21. Fuchs Francisc, Opera contemporană şi pianul acompaniator
 22. Gavrişiu Cipriana, Realizarea optimă a gestului interpretativ în dou-ul vioară-pian
 23. Gavrişiu Cipriana, Similaritatea interpretării textului muzical în cadrul dou-ului vioară-pian
 24. Ghilea Ligia, Acompaniamentul pianistic al vocii umane. Studii comparate.
 25. Goilă Ioan, Fascinaţia clarinetului vol. I
 26. Goilă Ioan, Fascinaţia clarinetului vol. II
 27. Goilă Ioan, Fascinaţia clarinetului vol. III Soledad Sonoro
 28. Gorea Luminiţa, Rolul solistic al flautului în creaţia compozitorilor clujeni din a II-a jumătate a secolului al XX-lea
 29. Grazziela Georgia, Mari personalităţi ale muzicii româneşti din sec. al XX-lea
 30. Groza Cornel, Ansamblul vocal-simfonic. Repere
 31. Groza Cornel, Tandemul dirijor-cor sau Năzuinţa spre performanţă
 32. Habala Peter, Scrima scenică în spectacolele de operă şi balet
 33. Herman Vasile, Analiză muzicală comparată
 34. Herman Vasile, Formă şi stil în noua creaţie muzicală românească
 35. Herman Vasile, Tradiţie şi inovaţie în muzica românească tradiţională
 36. Iacob Hilda, Aspecte stilistice în creaţia vocală, corală şi vocal-simfonică a lui Sigismund Toduţă
 37. Irimie Stoian Delia Obiceiuri de înmormântare din zona subcarpatică a Moldovei (Suceava, Neamţ, Bacău)
 38. Irimie Stoian Delia Repertoriul funebru din zona subcarpatică a Moldovei (Suceava, Neamţ, Bacău)
 39. Jarda Tudor, Armonia modală
 40. Jucan Vasile, Îndreptar privind modalităţile de execuţie ale efectelor sonore din violoncelistica modernă şi contemporană (muzica de cameră)
 41. Kalló Ildikó ,Dirijori ardeleni – L. Surlaşiu, N. István, D. Pop
 42. Kalló Ildikó, Estetica artei corale din Transilvania
 43. Maior Valeriu, Elemente de stilistica interpretării violonistice
 44. Maior Valeriu, Sonata pentru vioară solo de la începuturi până în prima jumătate a secolului XX
 45. Mangra Dorina, Vioara barocă – interpretarea istorică în actualitate
 46. Mangra Dorina,Principii de bază ale interpretării istorice baroce la instrumentele cu coarde
 47. Marc Alexandru, Cornul de pe câmpul de vânătoare în sala de concerte
 48. Marc Alexandru, Tehnica de suflat. Principii şi aspecte tehnice, rod al activităţii didactice şi interpretative
 49. Marc Aurel, Colaborarea compozitor-interpret în literatura muzicală de specialitate. Oboiul în creaţia clujeană contemporană
 50. Mureşan Adina, Pianul în orchestra simfonică a secolului XX
 51. Neamţ Mircea Gilovan, Lucrări pentru trombon din repertoriul contemporan
 52. Neamţ Mircea Gilovan, Principii tehnico-interpretative la alămuri
 53. Neculai Adriana, Parcurs analitic în tehnica pianistică
 54. Nedelcuţ Nelida, Paradigme ale vocalităţii în muzica românească contemporană
 55. Nedelcuţ Nelida, Semiografia pianistică în creaţia românească a secolului XX
 56. Negreanu Vera, Literatura pentru 2 piane şi pian la 4 mâini
 57. Negreanu Vera, Universul literaturii pentru 2 piane
 58. Nicoale Victoria, Inserţii  psihologice în educaţia şi interpretarea violonistică
 59. Nireşteanu Lucian, Structurarea paradigmelor solfegistice si de dicteu muzical in procesul de creaţie didcatică şi aplicare metodică
 60. Oşanu Pop Ninuca, Ana Voileanu Nicoară
 61. Oşanu Pop Ninuca, Elemente specifice ale scriiturii pianistice enesciene
 62. Pop Adrian, Recviemul românesc
 63. Rusu Ana, Culoare şi expresivitate în creaţia vocală a secolului XX
 64. Rusu Ana, Tehnica şi virtuozitatea solistică/condiţii necesare interpretării vocale
 65. Sâmpetrean Mircea,  Cunoaşterea vocii umane şi persuasiunea jocului scenic
 66. Sâmpetrean Mircea, Ipostaze scenice ale rolurilor de bas şi bariton din operele mozartiene
 67. Silaghi Nicuşor, Valorificarea artei interpretative a lăutarilor ardeleni în compoziţii clasice autohtone
 68. Silaghi Nicuşor, Vioara în muzica tradiţională românească din Transilvania
 69. Stan Emima, Evaluarea repertoriului de cântece al mişcării penticostale româneşti
 70. Stanciu Alina, Violonistica enesciană ca expresie a unei stilistici interpretative
 71. Szekely Silion Alexandru, Privire estetico-stilistică asupra pianisticii de acompaniament
 72. Szekely Silion Alexandru, Reducţia partiturilor orchestrale ale concertelor pentru vioară. Paradigme stilistice
 73. Şorban Elena , Muzică şi paleografie gregoriană
 74. Tamas Csilky Boldizsar, Stileme ale creaţiei pianistice la AL. Skriabin
 75. Toma Valentina, Meandrele unei opere, Lady Macbeth de Dm. Şostakovici
 76. Tufan Stan Constantin, G.Kurtag. Reîntoarcerea la matricea primordială
 77. Zoicaş Ligia Toma, Epistemologia formării omului de artă în spiritul unei societăţi a cunoaşterii

 

Vizualizare ca: Listă / Grid
Produse pe pag:
Sortare după:
Loredana Muntean - Muzica în școala de azi
Inerţia continuă a fi o caracteristică importantă a sistemului de învăţământ românesc. Această tr..
0 LEI
Loredana Muntean - Noi tehnologii în educația muzicală
Computerul este în prezent un instrument care oferă infinite posibilităţi de explorare a artei su..
0 LEI
Maria Marina Simionescu - Sisteme tonale în creația corală a compozitorilor clujeni în secolele XIX – XX
..
0 LEI
Maria Marina Simionescu - Sisteme tonale şi metatonale în creația compozitorilor clujeni contemporani
..
0 LEI
MARIA SORINA GEORGESCU - Paul Hindemith - structură şi interpretare în sonatele pentru instrumente de suflat
..
0 LEI
Mircea Neamț - Succinte ipostaze evolutive ale trombonului
Poate că nici un instrument, precum trombonul, nu are în istoria dezvoltării sale aşa de multe as..
0 LEI
Nelida Nedelcuț - Higher Music Theory: 20th Century Music Semiography
..
0 LEI
Nicoleta-Cristina Demian - Concepte tehnice în studiul dansului clasic vol. II
În exersarea oricăror elemente și tehnici de virtuozitate, elevii nu ar trebui să uite niciodată ..
0 LEI
Nicoleta‐Cristina Demian - Metamorfoza gestului simbolic în dans contemporan
Pentru descărcare carte, clic aici ..
0 LEI
Oleg Garaz - Exerciții de muzicologie
Muzicologia o regăsesc între ştiinţă şi artă. Între înţelepciunea ştiinţei de a deveni artă şi is..
0 LEI
Siegfried Mauser - Sonatele pentru pian de Beethoven. Ghid muzical (traducere Adriana Bera)
Subintitulată un ghid muzical, cartea lui Siegfried Mauser face parte din colecția „Wissen” (cuno..
18 LEI
Toncian Luca - Sonatele pentru pian de Paul Hindemith
..
0 LEI
Valentin Timaru - Stilistică muzicală - vol. 1
..
0 LEI
Valentin Timaru - Stilistică muzicală - vol. 2, Tom A
..
0 LEI
Vasile Jucan - Nicușor Silaghi - Marius Suărășan - Opusuri camerale pentru coarde de Adrian Pop
Prezentul volum va prilejui cititorului avizat surpriza unui demers aparte, ce reuneşte actul cre..
0 LEI
Editura MediaMusica © 2023