Infomedia


Editura MediaMusica este clasificată ca Editură de cateogoria A în domeniul Stiintelor Umaniste de către Consiul Național al Cercetării Științifice:

Pentru verificarea recunoasterii CNCS a Editurii MediaMusica va rugam sa accesati link-ul de mai jos ale site-ului oficial CNCS (pozitia 124)

http://www.cncs-nrc.ro/wp-content/uploads/2021/09/categorii.Edituri.Site_.CNCS_.2020.2021.pdf

 

Înființată în anul 2001 la Cluj-Napoca, într-un mediu concurenţial tot mai accentuat, Editura MediaMusica, a Academiei Naționale de  Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca constituie, prin valorile  culturale, ştiinţifice şi didactice pe care le-a promovat, o prezenţă semnificativă pe piaţa cărţii muzicale din România.

Beneficiind de aportul valoros al unor autori sau colective de autori din mediul academic - cercetători, cadre didactice, oameni de cultură, personalităţi ale vieţii publice - editura şi-a câştigat un prestigiu incontestabil, mai ales în ceea ce priveşte publicarea de carte universitară, din domenii de vârf ale  artei  contemporane.
 
Editura are propria tipografie, în incinta Academiei Naționale de  Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca, dotata cu maşini şi utilaje performante, cu care realizează lucrări dintre cele mai complexe şi la un nivel calitativ corespunzător standardelor europene.
 
În anii activității sale, Editura MediaMusica a Academiei Naționale de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca, a publicat  titluri de  referință în domeniu, în limba română și în alte limbi, de autori români şi străini, lucrări care au fost premiate la concursuri naționale și internaționale.
 
În anul 2020, editura a fost recunoscută de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice (C.N.C.S.) ca editură de categorie A (Categorii edituri CNCS)
 
Scopul  principal  al Editurii:
  • valorificarea producţiei muzicologice şi didactice a cercetătorilor şi practicienilor din învăţământul muzical
  • tipărirea şi propagarea partiturilor compozitorilor contemporani
  • colaborări în domenii interdisciplinare, care vizează aspecte ale culturii şi artei din toate sferele învecinate (literatură, teatru, arte plastice etc)

Publicații periodice ale editurii: 

TIC în domeniul muzical

Cogniție muzicală

Lucrări de muzicologie

Mozart Studies

 

INTRARE MAGAZIN VIRTUAL

 

Editura MediaMusica © 2023